TILMELDING TIL KONFIRMATIONSFORBEREDELSE I HOLSTED OG SANKT PEDERS SOGNE

Hvis I ønsker Jeres unge menneske tilmeldt til konfirmationsundervisning og konfirmation i skoleåret 2017-2018, skal tilmeldingsskema rekvireres hos præstesekretær Hanne Birk på mail hgb@km.dk eller ved henvendelse i præstegården tirsdag og torsdag kl. 9-12.

Den udfyldte tilmeldingsblanket skal afleveres i præstegårdens postkasse, Vestergade 13, 6670 Holsted. Vi gør opmærksom på, at tilmeldingsblanketten ikke må fremsendes pr. mail af hensyn til datasikkerheden jf.  Kirkeministeriets anvisning.

Tilmeldingsblanketten skal være kontoret i hænde senest torsdag den 15. juni kl. 12.00

Yderligere information og plan for de næste års konfirmationer:  

 http://www.holstedpastorat.dk/livets-begivenheder/konfirmation/

2. PINSEDAG

 

Fællesgudstjeneste i Holsted Kirke med jazzmusik ved ”Hauberg Jessen Trio”

2. pinsedag - mandag den 5. juni kl. 16.00

 

I nogle år har sognene i Malt Provsti været fælles om en 2. pinsedagsgudstjeneste på Sønderskov. Arrangementet er desværre aflyst i år, Derfor er vi fra sognene: Åstrup, Føvling-Stenderup og Holsted – Sankt Peder gået sammen om en fælles gudstjeneste 2. pinsedag. Vi begynder med gudstjeneste i Holsted Kirke kl. 16.00 med fællessang og musik ved ”Hauberg-Jessen-Trio” og gæstesolist Jacob Raahauge. Efter gudstjenesten kan man, hvis man ønsker det, slutte sig til arrangementet ”Bøf og rødvin” på torvet i Holsted. Mad og drikkevarer er for egen regning. Vi håber, at mange vil være med til arrangementet og forhåbentligt under en dansende pinsesol. Kirkebil kan bestilles til gudstjenesten.

 

Menighedsrådene ved de 5 kirker og de 3 præster

Jacob Bjorholm, Morten Sørensen og Helle Yskes                                                                                 

SOGNEUDFLUGT

Sogneudflugt

lørdag den 17. juni 2017 for Holsted og Sankt Peders sogne.

Turen går i år til Videbæk Kirke, Egnsmuseet ved Videbæk, middag på Hotel Fjordgården ved Ringkøbing og til sidst Hvide Sande. Undervejs til Videbæk får vi hjemmebagte boller. Vi besøger Videbæk Kirke og Egnsmuseet. Herefter får vi middag på Hotel Fjordgården. (Drikkevarer for egen regning).  Til sidst går turen til Hvide Sande, hvor der er mulighed for frisk luft ved havet eller en gåtur i byen m.m.  Kaffen får vi på Café Marina, før turen går hjemad.                                                                                                                         

Vi kører fra Centralhotellet kl. 8.30, samler op ved Fakta kl. 8.40 og er hjemme ca. kl. 18.45 – Prisen er 150 kr. pr. person.                                                                                

Tilmeldingen sker til Betty Knudsen på tlf.: 40 88 63 49 senest fredag den 2. juni.                             Ved tilmeldingen meddeles, om der er særlige hensyn til kost eller andet.

       Alle er velkomne!

BØRNE- OG JUNIORKIRKE

Børne- og juniorkirke i Holsted Kirke

Fredag den 15. september kl. 17.00

Vi fortsætter med Børnekirke for familier med børn og unge indtil konfirmationsalderen. Vi glæder os til gensyn med jer, der har fulgt Børnekirken over flere år og med Jer, som har lyst til at komme for første gang. Vi begynder med en kort gudstjeneste i børnehøjde, derefter spiser vi pizza i sognegården og er hjemme igen inden Disney-sjov

Alle er velkomne.

FOREDRAG, FÆLLESSANG OG KONCERT

Martin Luthers salmer

i Sognegården og Holsted kirke onsdag d. 20. september kl. 19.00.

Vi begynder i Sognegården, hvor organist og foredragsholder Erik Kure, Vejle, fortæller om Martin Luthers liv, teologi og salmedigtning samt om reformationstidens øvrige digtere og komponister, ledsaget af billeder og tekst.

Vi skal også selv synge nogle af salmerne. Efter en kaffepause fortsættes i kirken, hvor Erik Kure spiller orgelkoncert med værker skrevet over Luthers salmer af komponister som Johann Walter og J. S. Bach samt komponister helt op til vores egen tid.

gratis adgang, alle er velkomne

FOLKEMØDE

Fra  torsdag den 12. oktober til søndag den 15. oktober er der folkemøde i Ribe i forbindelse med 500 året for Den lutherske Reformation.

Der vil være musik, foredrag og mange andre aktiviteter i de 4 dage, som vi håber, at mange vil tage del i.

Nærmere oplysninger følger her på siden.

NY PRÆST I GLEJBJERG

Fra 1. februar er Jacob Bjorholm ansat som ny sognepræst i Åstrup Sogn, Glejbjerg.

I Holsted vil man møde Jacob Bjorholm, når Helle Yskes holder ferie eller friweekends.

Vi vil gerne byde Jacob Bjorholm hjertelig velkommen.

Jacob Bjorholm kan træffes på tlf. 75 19 80 32. Mail: jbh@km.dk

 

 

KONTORTIDER I PRÆSTEGÅRDEN

Sognepræst Helle Yskes:

træffes alle dage efter aftale, dog ikke mandage

Mail:   hdy@km.dk                       tlf. 75 39 20 45   eller   26 27 53 45

 

Præstesekretær Hanne Birk:

Telefontid mandag til torsdag kl. 9-11                         tlf. 30 49 88 23.

træffes i præstegården tirsdag og torsdag kl. 9-12      tlf. 75 39 20 45.

Mail:   hgb@km.dk      (træffes evt. onsdag kl. 9-12 efter nærmere aftale)