KIRKEBLADET

Sætternissen har været på spil i det kirkeblad, der er på vej til at udkomme.

På forsiden står, at bladet gælder for oktober 2016 ti januar 2017.

Det er selvfølgelig gældende for februar til maj 2017. Bladet kan downloades her:

http://www.holstedpastorat.dk/kirkerne/kirkeblad/

Det kan desuden oplyses, at andagten i Åparken den 15. marts er aflyst p.gr.a. andet arrangement

 

 

BABYSALMESANG

Nyt hold begynder i Skt. Peders Kirke

onsdag d. 1. februar 2017 kl. 10

Babysalmesang er dåbsoplæring og musikalsk legestue for de allermindste med udgangspunkt i salmerne.

Efter en lille times sang og musik drikker vi kaffe og får en lille snak.

Kurset er et tilbud til alle forældre med babyer på 0-ca. 12 mdr..

Forløbet varer i alt ca. 8 gange.

Alle kan være med og er hjerteligt velkomne!

Tilmelding til organist, som også gerne giver yderligere information

- mail: kslarsenorg@hotmail.com – tlf.: 51 36 24 65.

FYRAFTENSSANG

Fyraftensang

onsdag den 1. februar i Sankt. Peders  Kirke

Kaffe/the i våbenhuset fra  kl.. 16.15, sang i kirken fra kl. 16.30.

Pastor Thomas Hårbøl vælger salmer.

KONFIRMATIONSFORBEREDELSE

 

Læs mere om undervisningsplan m.m.:   http://www.holstedpastorat.dk/livets-begivenheder/konfirmation/

 

 

NY PRÆST I GLEJBJERG

Fra 1. august er Thomas Hårbøl ansat som ny sognepræst i Åstrup Sogn, Glejbjerg.

I Holsted vil man møde Thomas Hårbøl, når Helle Yskes holder ferie eller friweekends.

Vi vil gerne byde Thomas Hårbøl hjertelig velkommen.

Thomas Hårbøl kan træffes på tlf. 75 19 80 32. Mail trh@km.dk

 

 

KONTORTIDER I PRÆSTEGÅRDEN

Sognepræst Helle Yskes:

træffes alle dage efter aftale, dog ikke mandage

Mail:   hdy@km.dk                       tlf. 75 39 20 45   eller   26 27 53 45

 

Præstesekretær Hanne Birk:

Telefontid mandag til torsdag kl. 9-11                         tlf. 30 49 88 23.

træffes i præstegården tirsdag og torsdag kl. 9-12      tlf. 75 39 20 45.

Mail:   hgb@km.dk      (træffes evt. onsdag kl. 9-12 efter nærmere aftale)