KIRKEBLADET

Sætternissen har været på spil i det kirkeblad, der netop er udkommet.

På forsiden står, at bladet gælder for oktober 2016 ti januar 2017.

Det er selvfølgelig gældende for februar til maj 2017. Bladet kan downloades her:

http://www.holstedpastorat.dk/kirkerne/kirkeblad/

Det kan desuden oplyses, at andagten i Åparken den 15. marts er aflyst p.gr.a. andet arrangement

BABYSALMESANG

Nyt hold begynder i Skt. Peders Kirke

onsdag d. 1. februar 2017 kl. 10

Babysalmesang er dåbsoplæring og musikalsk legestue for de allermindste med udgangspunkt i salmerne.

Efter en lille times sang og musik drikker vi kaffe og får en lille snak.

Kurset er et tilbud til alle forældre med babyer på 0-ca. 12 mdr..

Forløbet varer i alt ca. 8 gange.

Alle kan være med og er hjertelig velkomne!

Tilmelding til organist, som også gerne giver yderligere information

- mail: kslarsenorg@hotmail.com – tlf.: 51 36 24 65.

KONCERT I SANKT PEDERS KIRKE

Koncert i Sankt Peders Kirke

tirsdag d. 28. marts kl. 20.00Gospelkoret 'Neema'

 

 

Arr. i samarbejde med pensionistforeningen.

Gratis adgang - alle er velkomne.

KONFIRMATIONSFORBEREDELSE

 

Læs mere om undervisningsplan m.m.:   http://www.holstedpastorat.dk/livets-begivenheder/konfirmation/

 

 

NY PRÆST I GLEJBJERG

Fra 1. februar er Jacob Bjorholm ansat som ny sognepræst i Åstrup Sogn, Glejbjerg.

I Holsted vil man møde Jacob Bjorholm, når Helle Yskes holder ferie eller friweekends.

Vi vil gerne byde Jacob Bjorholm hjertelig velkommen.

Jacob Bjorholm kan træffes på tlf. 75 19 80 32. Mail: jbh@km.dk

 

 

KONTORTIDER I PRÆSTEGÅRDEN

Sognepræst Helle Yskes:

træffes alle dage efter aftale, dog ikke mandage

Mail:   hdy@km.dk                       tlf. 75 39 20 45   eller   26 27 53 45

 

Præstesekretær Hanne Birk:

Telefontid mandag til torsdag kl. 9-11                         tlf. 30 49 88 23.

træffes i præstegården tirsdag og torsdag kl. 9-12      tlf. 75 39 20 45.

Mail:   hgb@km.dk      (træffes evt. onsdag kl. 9-12 efter nærmere aftale)