RETTELSER TIL KIRKEBLADET

Bemærk venligst:

Der er ændret nogle ting i gudstjenesteplanen i forhold til det netop udkomne kirkeblad:

Gudstjenesten den 30. oktober kl. 10.30 er i Sankt Peders Kirke (Ikke i Holsted Kirke)

Gudstjeneste den 11. december i Holsted kirke er med medvirken af konfirmander. (Ikke den 18. december)

 

Vi beklager det besvær, det måtte give. De rigtige tider vil fremgå af kalenderen her på siden og tiderne er ligeledes rettet i det kirkeblad, der kan downloades her:  http://www.holstedpastorat.dk/kirkerne/kirkeblad/

 

 

SANGAFTEN

 

torsdag den 27. oktober kl. 19.00 i Holsted Sognegård, Vestergade 15

v. Aksel Krogslund Olesen, Løgumkloster

’Lys og mørke i sange og salmer gennem 400 år’

 Undervejs er der kaffe/the og kage – og hyggeligt samvær.

 

Alt er gratis – alle er velkomne!

ALLE HELGEN

Alle Helgens gudstjeneste søndag den 6. november.

I lighed med tidligere mindes vi også i år vore døde siden sidste Alle Helgen med navneoplæsning og lystænding. Pårørende vil få brev herom i nær fremtid.  

Der er Alle Helgensgudstjeneste:

Sankt Peders Kirke kl. 9.30

Holsted Kirke kl 11.00

Alle som har en, de vil mindes er velkomne. Men det er kun dette års afdøde, der nævnes med navn.

Hvis I ikke ønsker Jeres kæres navn oplæst, hører vi gerne fra Jer på tlf. 75 39 20 45 eller pr mail: hgb@km.dk

 

 

MUSIKGUDSTJENESTE OG 25 ÅRS JUBILÆUM

Musikgudstjeneste og 25 års jubilæum

Søndag den 13. november kl. 14.00 Sankt Peders Kirke

 

Medvirkende:

Andrea Heick Gadeberg - sang

                                                     Rasmus Kjærgaard - klaver

                                                     Helle Søtrup – oplæsning af egne digte

                                                     Holsted Motetkor

 

Efter gudstjenesten er der kaffe og uformelt samvær på Skovpavillonen i anledning af Helle Yskes’ 25 års jubilæum som sognepræst ved kirkerne i Holsted.

Vi håber, at mange vil være med til gudstjeneste og kaffe og sige tillykke til Helle Yskes

Menighedsrådet ved kirkerne i Holsted

 

Sang og musik har altid fyldt meget i Andra Heick Gadebergs liv. Det er først og fremmest hendes smukke og meget indlevende stemme, der rammer lige i hjertet. Siden hun var en lille pige, har hun medvirket i Fredericia Teaters musical-opsætninger.  I december måned i år tager hun på juleturné sammen med Stig Rossen som gæstesolist. Andrea har ikke sine evner fra fremmede. Hun er datter af Jørgen Heick og sanger og skuespiller Trine Gadeberg, som jo begge er velkendte i Holsted.

Helle Søtrup er kollega til Hans Yskes i Kolding. Ud over lærerjobbet i Kolding er hun også forfatter og digyter. Senest har hun udgivet en lille fin digtsdamling, der hedder "Kyshånd" med små fine digte formet som bønner i nutidigt sprog.

Det er mit håb, at sangen, musikken og digtene tilsammen med gudstjenestens øvrige led vil give os en god optakt til en dejlig eftermiddag

Helle Yskes

 

KONFIRMATIONSFORBEREDELSE

 

Læs mere om undervisningsplan m.m.:   http://www.holstedpastorat.dk/livets-begivenheder/konfirmation/

 

 

BABYSALMESANG

 

 

 

Nyt hold begynder i Holsted Kirke 

onsdag den 21. september kl. 10.00

 

Babysalmesang er dåbsoplæring og musikalsk legestue for de allermindste med udgangspunkt i salmerne. Efter en lille times sang og musik drikker vi kaffe og får en lille snak. Kurset er et tilbud til alle forældre med babyer på 0-ca. 12 mdr. Forløbet varer i alt ca. 8 gange.        

Alle kan være med og er hjerteligt velkomne!

Tilmelding til organist Kristian Larsen, som også gerne giver yderligere information

Mail: kslarsenorg@hotmail.com – tlf.: 51 36 24 65.

 

 

MENIGHEDSRÅDSVALG 2016

Tør du tro og håbe

på kærlighed i dagens Danmark

Den 8. november 2016 er der valg til landets menighedsråd. Menighedsrådet er din lokale kirkes ledelse, som arbejder for gode rammer for en relevant kirke i vores sogn. Ved at deltage i valget eller ved at lade dig opstille som kandidat til menighedsrådet får du mulighed for at få indflydelse på vores kirke.

 

Kandidatlister

Kandidatlister udfyldes på autoriseret blanket, som kan rekvireres hos sognepræst Helle Yskes.

Indlevering af kandidatlister:  Fra den 20. september til den 27. september

Indleveringssted:  Holsted Kirkekontor, Vestergade 13, 6670 Holsted.

Kontorets åbningstid: tirsdag og torsdag fra kl. 9-12. Ved aflevering af kandidatlister modtages en       kvittering.

Er der kun indkommet én gyldig liste ved fristens udløb, bortfalder afstemningsvalg til fordel for fredsvalg.

 

Ved indleveringsfristens udløb var der kun indkommet 1 liste, hvorfor valgbestyrelsen nu kan oplyse, at afstemningsvalg for vores 2 sogne er bortfaldet til fordel for aftalevalg.

 

Med venlig hilsen

Menighedsrådets valgbestyrelse: Jette Nielsen, Ida Straarup og Helle Yskes

 

 

 

NY PRÆST I GLEJBJERG

Fra 1. august er Thomas Hårbøl ansat som ny sognepræst i Åstrup Sogn, Glejbjerg.

I Holsted vil man møde Thomas Hårbøl, når Helle Yskes holder ferie eller friweekends.

Vi vil gerne byde Thomas Hårbøl hjertelig velkommen.

Thomas Hårbøl kan træffes på tlf. 75 19 80 32. Mail trh@km.dk

 

 

KONTORTIDER I PRÆSTEGÅRDEN

Sognepræst Helle Yskes:

træffes alle dage efter aftale, dog ikke mandage

Mail:   hdy@km.dk                       tlf. 75 39 20 45   eller   26 27 53 45

 

Præstesekretær Hanne Birk:

Telefontid mandag til torsdag kl. 9-11                         tlf. 30 49 88 23.

træffes i præstegården tirsdag og torsdag kl. 9-12      tlf. 75 39 20 45.

Mail:   hgb@km.dk      (træffes evt. onsdag kl. 9-12 efter nærmere aftale)