HØJSKOLEEFTERMIDDAG

Den traditionsrige højskoledag, som menighedsrådet arrangerer i samarbejde med Grundtvigsk Forum, finder sted søndag den 4. september med gudstjeneste i Holsted kirke kl. 14.00 og efterfølgende kaffe og foredrag i Sognegården. Det er Sognepræst Morten Fester Thaysen fra Varde, der er eftermiddagens prædikant og foredragsholder over emnet:

 

"Om fortællinger, der giver livsmod"

KONCERT I SANKT PEDERS KIRKE

Koncert søndag den 18. september kl. 16.00 i Sankt Peders Kirke. 

Kammerkoret Vokal Vest synger dansk kormusik fra forskellige tider, fra renæssancens Mogens Pederssøn til romantisk musik af Lange-Müller og Emil Hartmann, via Carl Nielsen til den nyere musik af Vagn Holmboe og Niels LaCour.

Gratis adgang - alle er velkomne.

BABYSALMESANG

 

 

 

Nyt hold begynder i Holsted Kirke 

onsdag den 21. september kl. 10.00

 

Babysalmesang er dåbsoplæring og musikalsk legestue for de allermindste med udgangspunkt i salmerne. Efter en lille times sang og musik drikker vi kaffe og får en lille snak. Kurset er et tilbud til alle forældre med babyer på 0-ca. 12 mdr. Forløbet varer i alt ca. 8 gange.        

Alle kan være med og er hjerteligt velkomne!

Tilmelding til organist Kristian Larsen, som også gerne giver yderligere information

Mail: kslarsenorg@hotmail.com – tlf.: 51 36 24 65.

 

 

NY PRÆST I GLEJBJERG

Fra 1. august er Thomas Hårbøl ansat som ny sognepræst i Åstrup Sogn, Glejbjerg.

I Holsted vil man møde Thomas Hårbøl, når Helle Yskes holder ferie eller friweekends.

Vi vil gerne byde Thomas Hårbøl hjertelig velkommen.

Thomas Hårbøl kan træffes på tlf. 75 19 80 32. Mail trh@km.dk

 

 

KONTORTIDER I PRÆSTEGÅRDEN

Sognepræst Helle Yskes:

træffes alle dage efter aftale, dog ikke mandage

Mail:   hdy@km.dk                       tlf. 75 39 20 45   eller   26 27 53 45

 

Præstesekretær Hanne Birk:

Telefontid mandag til torsdag kl. 9-11                         tlf. 30 49 88 23.

træffes i præstegården tirsdag og torsdag kl. 9-12      tlf. 75 39 20 45.

Mail:   hgb@km.dk      (træffes evt. onsdag kl. 9-12 efter nærmere aftale)