RETTELSER TIL KIRKEBLADET

Bemærk venligst:

Der er ændret nogle ting i gudstjenesteplanen i forhold til det netop udkomne kirkeblad:

 

Gudstjenesten den 9. oktober kl. 10.30 er i Holsted kirke (Ikke i Sankt Peders Kirke)

Gudstjenesten den 30. oktober kl. 10.30 er i Sankt Peders Kirke (Ikke i Holsted Kirke)

Gudstjeneste den 11. december i Holsted kirke er med medvirken af konfirmander. (Ikke den 18. december)

 

Vi beklager det besvær, det måtte give. De rigtige tider vil fremgå af kalenderen her på siden og tiderne er ligeledes rettet i det kirkeblad, der kan downloades her:  http://www.holstedpastorat.dk/kirkerne/kirkeblad/

 

 

KONFIRMATIONSFORBEREDELSE

 

Læs mere om undervisningsplan m.m.:   http://www.holstedpastorat.dk/livets-begivenheder/konfirmation/

 

 

BABYSALMESANG

 

 

 

Nyt hold begynder i Holsted Kirke 

onsdag den 21. september kl. 10.00

 

Babysalmesang er dåbsoplæring og musikalsk legestue for de allermindste med udgangspunkt i salmerne. Efter en lille times sang og musik drikker vi kaffe og får en lille snak. Kurset er et tilbud til alle forældre med babyer på 0-ca. 12 mdr. Forløbet varer i alt ca. 8 gange.        

Alle kan være med og er hjerteligt velkomne!

Tilmelding til organist Kristian Larsen, som også gerne giver yderligere information

Mail: kslarsenorg@hotmail.com – tlf.: 51 36 24 65.

 

 

MENIGHEDSRÅDSVALG 2016

Tør du tro og håbe

på kærlighed i dagens Danmark

Den 8. november 2016 er der valg til landets menighedsråd. Menighedsrådet er din lokale kirkes ledelse, som arbejder for gode rammer for en relevant kirke i vores sogn. Ved at deltage i valget eller ved at lade dig opstille som kandidat til menighedsrådet får du mulighed for at få indflydelse på vores kirke.

 

Kandidatlister

Kandidatlister udfyldes på autoriseret blanket, som kan rekvireres hos sognepræst Helle Yskes.

Indlevering af kandidatlister:  Fra den 20. september til den 27. september

Indleveringssted:  Holsted Kirkekontor, Vestergade 13, 6670 Holsted.

Kontorets åbningstid: tirsdag og torsdag fra kl. 9-12. Ved aflevering af kandidatlister modtages en       kvittering.

Er der kun indkommet én gyldig liste ved fristens udløb, bortfalder afstemningsvalg til fordel for fredsvalg.

 

Ved indleveringsfristens udløb var der kun indkommet 1 liste, hvorfor valgbestyrelsen nu kan oplyse, at afstemningsvalg for vores 2 sogne er bortfaldet til fordel for aftalevalg.

 

Med venlig hilsen

Menighedsrådets valgbestyrelse: Jette Nielsen, Ida Straarup og Helle Yskes

 

 

 

NY PRÆST I GLEJBJERG

Fra 1. august er Thomas Hårbøl ansat som ny sognepræst i Åstrup Sogn, Glejbjerg.

I Holsted vil man møde Thomas Hårbøl, når Helle Yskes holder ferie eller friweekends.

Vi vil gerne byde Thomas Hårbøl hjertelig velkommen.

Thomas Hårbøl kan træffes på tlf. 75 19 80 32. Mail trh@km.dk

 

 

KONTORTIDER I PRÆSTEGÅRDEN

Sognepræst Helle Yskes:

træffes alle dage efter aftale, dog ikke mandage

Mail:   hdy@km.dk                       tlf. 75 39 20 45   eller   26 27 53 45

 

Præstesekretær Hanne Birk:

Telefontid mandag til torsdag kl. 9-11                         tlf. 30 49 88 23.

træffes i præstegården tirsdag og torsdag kl. 9-12      tlf. 75 39 20 45.

Mail:   hgb@km.dk      (træffes evt. onsdag kl. 9-12 efter nærmere aftale)